Doelstelling

De visie van de Nije Stichting is iedereen na(ast) kanker door middel van positief ondersteunende programma’s weer kwaliteit van leven te bieden.

De daaraan verbonden missie is om mensen met kanker te laten ervaren dat zij, ondanks hun ziekte, middenin het leven kunnen blijven staan.

De stichting doet dat onder andere door aanbod van gerichte ondersteuning en/of psycho-oncologische begeleiding.

Daarnaast ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten (familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, vrienden en klasgenootjes) door middel van het geven van informatie en door het organiseren van workshops, lezingen, trainingen, vitaalprogramma’s, verwenzorg en evenementen. Dor de realisatie van een inloophuis wordt een prettige omgeving gecreëerd waar lotgenoten en hun naasten elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten en waar samen of individueel gewerkt kan worden aan het herstel en meer kwaliteit van leven.

De stichting heeft geen winstoogmerk.