Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid gaat niet om een positieve blik op de gezondheid, maar juist een bredere blik. Vroeger ging men er vaak vanuit dat je gezond was als je vrij was van ziektes, maar tegenwoordig wordt er verder gekeken dan alleen fysieke gezondheid. Bij positieve gezondheid wordt de focus gelegd op de mens, hun veerkracht en dat wat hun leven betekenis geeft, aldus Institute for Positive Health (iPH). Positieve gezondheid kan worden gecategoriseerd in zes dimensies: lichamelijk welbevinden, metaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. In dit artikel leggen we je uit wat deze dimensies precies inhouden. Meer informatie over Positieve Gezondheid vind je op de website van Institute for Positive Health.

 

Lichaamsfuncties

Vroeger ging men er vaak vanuit dat je gezond was als je vrij was van ziektes, maar tegenwoordig wordt daar op een andere manier over nagedacht. Er wordt namelijk meer gekeken naar de mentale gezondheid. Natuurlijk blijft het van belang dat je niet ziek bent of wordt en daarom draait de pijler ‘lichaamsfuncties’ voornamelijk om de fysieke gezondheid. Zorg goed voor je lichaam, krijg voldoende slaap en beweging en probeer gezond en variërend te eten.

 

Mentaal Welbevinden

Naast fysieke gezondheid is mentale gezondheid ook erg belangrijk, maar wat is dat eigenlijk? Volgens de World Health Organization (WHO) is hier geen officiële definitie voor. Dit komt door de vele culturele verschillen en concurrerende professionele theorieën die er zijn. Wel is het volgens Machteld Huber een van de factoren die vaststelt hoe gezond jij je voelt. Mentaal welbevinden gaat onder andere over onthouden, communiceren, concentreren, zelfacceptatie, vrolijk zijn en omgaan met veranderingen. Een goede mentale staat kan ervoor zorgen dat je lekkerder in je vel zit en minder stress ervaart.

 

Zingeving

Zingeving zet het geven van betekenis of zin aan het leven centraal. Zin kunnen geven aan het leven is erg belangrijk, omdat gebrek hieraan kan leiden tot een lager zelfvertrouwen, gevoelens van een burn-out en zelfs depressie. Bij zingeving kan gedacht worden aan idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, levenslust en dankbaarheid.

 

Kwaliteit Van Leven

Kwaliteit van leven zegt iets over hoe iemand zijn, haar of diens functioneren ervaart op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Naast kwaliteit van leven omvat deze pijler aspecten als gelukkig zijn, je veilig voelen, lekker in je vel zitten, rondkomen met geld en hoe je woont, aldus Huber.

 

Meedoen

Meedoen staat in het teken van het hebben van sociale contacten. We vinden het van belang om erbij te horen en mensen om ons heen te hebben die ons steunen. Uit een onderzoek van het CBS naar sociale participatie en geluk is gebleken dat mensen die regelmatig sociale contacten hebben vaak gelukkiger zijn en minder last hebben van een geïsoleerd gevoel.

 

Dagelijks Functioneren 

De zesde en tevens laatste pijler omvat alles wat een persoon moet kunnen om alledaagse handelingen uit te kunnen voeren en een zelfstandig leven te kunnen leiden. Hierbij kun je denken aan werken, omgaan met geld en tijd en hulp vragen. Daarnaast heb je binnen het dagelijks functioneren de zogenoemde gezondheidsvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die iemand nodig heeft om informatie over gezondheid en leefstijlen te begrijpen, te verwerken en te kunnen gebruiken.