Raad van Toezicht de Nije Stichting

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij adviseert de directie gevraagd en ongevraagd en beoordeeld jaarlijks het functioneren van de directeur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van De Nije Stichting en ontvangen geen salaris.

 

Arco Hofland – voorzitter Burgemeester van Rijssen-Holten
Mr. Ilone Huiskes – secretaris Hofsteenge & Wesseling Notarissen Hengelo
Gert-Jan H. Oude Voshaar RA-penningmeester Partner Mazars
Dr. Mirre de Noo Chirurg, directeur Reggeborgh medical
Mr. Robert F. Speijdel Speijdel en Speijdel advocaten

 

Ere voorzitter:

Prof. Dr. Wolter Lemstra – Nederlands hoogleraar, voormalig burgemeester van Hengelo – was tot 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hij is nog steeds enorm begaan met de stichting en loopt regelmatig binnen.

Vanwege zijn bijzondere betrokkenheid en inzet is hij benoemd tot ere-voorzitter.