Stichting Vrienden van de Nije Hoeve

De Nije Hoeve is een boerderij waarin alle zorg en ondersteuning voor mensen met kanker (en hun familie) samenkomt. De Nije Stichting huist in de woonboerderij en gebruikt deze als inloophuis. De Nije Hoeve is eigendom/in erfpacht van de Stichting Vrienden van de Nije Hoeve.

 

Hieronder is meer informatie te vinden over de Stichting Vrienden van de Nije Hoeve.

 

Doelstelling / Visie:

Het voornaamste doel van de Stichting Vrienden van de Nije Hoeve, hierna te noemen: Nije Hoeve, is de ondersteuning van de stichting: de Nije Stichting, middels het beheren en ter beschikking stellen van vastgoed. Daarnaast geldt als doel het bijeenbrengen van vermogen, waaronder het inzamelen van giften, het uitgeven van obligaties en het in algemene zin ondersteunen van de Nije Stichting.

Dit laatste doel wordt onder meer bereikt door het realiseren, in stand houden en ter beschikking stellen van een inloophuis ten behoeve van de Nije Stichting.

Als u de Nije Hoeve wilt ondersteunen, dan kan dit op de volgende manieren:  zie website de Nije Stichting

 

Oprichting:

De Nije Hoeve is opgericht op 22 oktober 2019 en op 31 december 2019 heeft de juridische overdracht van de boerderij door de gemeente aan de Nije Hoeve plaatsgevonden.

In 2020 en 2021 vindt de verbouwing van de boerderij tot inloophuis plaats en neemt de Nije Stichting haar intrek allereerst in de units die op het terrein zijn geplaatst en vervolgens in de boerderij als de verbouwing is gerealiseerd.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Michel Johannes Antonius ten Hag, 31-08-1968

Penningmeester: Gerardus Johannes Hendrikus Oude Voshaar, 01-02-1963

Bestuurslid: Ilone Carole Maria Huiskes, 28-07-1978

 

Beleidsplan en samenwerking met de Nije Stichting:

Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen de Nije Hoeve en de Nije Stichting. De Nije Hoeve heeft een beleidsplan voor de komende jaren.

Meer informatie over de stichtingen is beschikbaar via de website van de Nije Stichting (www.denijestichting.nl)